maandag 19 januari 2009

Kavelruil

De Noordhollandse stichting STIVAS tracht de agrarische structuur te verbeteren. Hun nieuwe magazine bevat o.a. een interview over mijn eigen ervaringen met kavelruil, en een interessant interview met West8 architect Adriaan Geuze. Hij vindt dat vage beleidstermen als zoeklocatie en corridor er toe geleid hebben dat projectontwikkelaars veel grond van boeren in het Groene Hart (en elders) opkopen waarna een vrijbrief ontstaat voor bebouwing.
Een reactie posten