zondag 3 juli 2016

Penalty

Nee dit gaat niet over voetballen. De uitdrukking wordt ook gebruikt voor de 'straf' die je krijgt als je boer of visserman wordt doordat dit een lager inkomen oplevert dan wat je elders had kunnen verdienen. Althans zo doen Nordin, Blomquist en Waldo dat in een interessant artikel in de nieuwe uitgave van de ERAE.
Kinderen treden vaak in de voetsporen van het beroep van hun ouders. Als dat goed betaalt zoals in de advocatuur of als burgemeester is dat geen raar idee. Maar boeren en vissers verdienen een stuk minder dan het gemiddelde in de samenleving.
Gemiddeld althans, en het zou dus wellicht beter zijn om te kijken of dat ook zo is bij de zonen en dochters die overnemen. Het zou mooi zijn als je ze dan kon vergelijken met bloedverwanten (broers of zussen) die ook die keuze hadden. Genoemd trio is dat gelukt omdat ze de beschikking kregen over een bestand van het Zweedse bureau voor de statistiek van 20.000 boeren en vissers met meer dan 53.000 kinderen (en wat die kinderen verdienden al of niet deels werkend in de landbouw). Ze verwijderden niet-werkende kinderen, geadopteerde kinderen, kinderen jonger dan 27 (die vaak nog weinig verdienen), en zelfs een paar kinderen boven de 65. Ook anderen met een erg laag inkomen (vermoedelijk part-timers) werden uit het bestand gehaald. Eenkinds-gevallen en halfbroers en zussen werden ook het panel uitgezet. En tot slot werd 25% van de gevallen buiten beschouwing gelaten omdat het alleen om een broer en een zus ging en dus een same-sex vergelijking niet mogelijk was. Bleven er bijna 12.000 observaties over, waarvan de individuele inkomens bekend zijn. Overigens hadden die vrijwel hetzelfde inkomen als de totale groep. En dat lag voor de boerende boerenzoons 30% lager dan hun niet-boerende broers. Bij de meiden was het verschil maar 19%.. Forse penalties dus.

Maar ja, hier kan natuurlijk een bias zijn: de kinderen die goed kunnen leren vertrekken naar de universiteit - negatieve selectie noemen we dat. Het omgekeerde kan ook: juist die met groene vingers kiezen voor het boerenvak. De auteurs haalden dus de econometrie uit de kast (ik bespaar je de formules, zie het paper). Waarbij ze rekening houden met het effect dat oudere broers vaker het bedrijf overnemen. En met het geslacht, omdat meisjes ten aanzien van het bedrijf vaak anders worden opgevoed  (en ze ook buiten de landbouw vaak minder verdienen door arbeidsmarktdiscriminatie). En nog wat variabelen zoals getrouwd of niet en opleiding. Na enig gereken blijkt dan dat de penalty 28% is voor jongens in de landbouw en 22% voor meisjes en vissersmannen (vissersvrouwen met een niet-vissende zus bleken te zeldzaam). Het lijkt erop dat mensen die voor de landbouw en visserij kiezen daar wel wat grotere inkomensmogelijkheden hebben dan hun broers of zussen gehad zouden hebben (ze hebben blijkbaar groene vingers), maar dat ze door hun keuze toch fors worden gestraft want hun inkomen ligt fors lager. Dat is hun hele inkomen, dus inclusief de aanvulling van werken buiten de sector. (anders zou de penalty nog behoorlijk hoger zijn geweest).  Het is echter niet het huishoudinkomen dus het kan zijn dat de partner nog fors wat inbrengt, en meer dan de partners van de niet-boerende broers en zusters. Verder gaat het om belastbaar inkomen, in Zweden gaat er ook wel eens wat buiten de porgressieve belasting om, wonen op de boerderij is goedkoper dan in de stad en (als je geen opvolger hebt)  er is vaak een fors vermogen. Dat alles lijkt toch niet meteen die 28% te compenseren. Meisjes die bewust voor de boerderij kiezen, hebben een wat lagere inkomenspenalty dan jongens (mogelijk gaan alleen zeer kundigen tegen de trend in, of alleen op hele grote bedrijven) maar ook hier is het gat toch fors. Opvallend is ook nog dat  het inkomen van vader wel samenhangt met dat van de kinderen, maar niet de inkomenspenalty: die is voor vaders met een hoog inkomen niet lager dan voor vaders met een laag inkomen (gemiddeld genomen vermoedelijk een klein bedrijf).
De auteurs speculeren nog even over de toekomst: als door bv. ict de groene vingers-voordelen zouden afnemen en je juist ook  academische kwalificaties zou moeten hebben voor een groot landbouwbedrijf, dan helpt de penalty niet echt. "At some point non-pecunary benefits will be unable to compensate for large penalties and this inflow may not meet up with the technical progress in the sector:. De sector verliest dan concurrentiekracht omdat talent voor wat anders kiest. Uit een ander paper wisten we al dat zelfs afgestudeerden in de agrarische wetenschappen een hoger inkomen hebben als ze hun vak buiten de agrarische sector kiezen.
Het raadsel dat blijft is waarom toch nog zoveel kinderen voor de penalty gaan.
Een reactie posten