zondag 5 juni 2016

Trek naar de stad

Plattelandsvrouwen zijn vrouwen die op het platteland wonen en zich nu Vrouwen van Nu noemen, Dat neemt niet weg dat er ook plattelandsvrouwen zijn die naar de stad trekken, De NRC vond een onderzoek van CBS demograaf Jan Latten en zijn collega Marjolijn Das dat binnenkort in Demos verschijnt, afgelopen woensdag 1 juni een pagina waard onder de subtitel Plattelandsvrouwen die naar de Randstad trekken.
Voor economen niet zulke vreemde conclusies, maar mensen die de leegloop van het platteland willen tegengaan met dure maatregelen moeten het inderdaad even lezen. Boodschap is dat de vrouw die naar de stad verhuist (of beter: daar gaat studeren en niet terugkeert) als veertiger 640 euro bruto per maand meer verdient dan haar evenknie die op het platteland blijft wonen (en ook zo'n opleiding heeft).
Latten en Das zagen kans om 280.000 meisjes geboren tussen 1966 en  1971 uit de databestanden van het CBS op te duiken en te kijken waar ze in 1995 woonden als twintiger (in de Randstad of er buiten) en wat dan de sociaal economische positie van die vrouwen in 2011 (als veertiger) was.
Zij die van platteland naar de Randstad trokken hadden natuurlijk een hogere opleiding, studie is vaak een motivatie. En die keren vaak niet terug. Er is ongetwijfeld een bias in degenen die na de studie blijven of terugkeren. Ik citeer in lezingen meestal Frank Sinatra over New York: if you can make it there, you can make it everywhere.
De vraag is of die 640 euro verschil erg groot is. De NRC denkt van wel. Maar netto is dat vermoedelijk maar 400 euro of minder en het zou wel eens kunnen zijn dat alleen al de woonlasten in Amsterdam of Den Haag ook zo'n bedrag hoger liggen dan in Drachten of Vlissingen.
Het welvaartseffect komt misschien wel meer van het andere feit waar de auteurs op wijzen: soort hokt soort tegenwoordig en er ontstaan power-couples met veel inkomen. Dat zorgt misschien wel meer voor problematische (?) inkomensverschillen dan de 640 euro verschil tussen mensen die op grote afstand wonen.
En dan is er nog een effect waar het artikel niet op wijst maar dat je elders in Europa duidelijk ziet: vooral vrouwen trekken weg, en mannen die gaan studeren. Wat overblijft op het platteland is wat werk voor typische mannenberoepen in de landbouw, de mijnbouw, de wegenbouw. Dat is minder opbouwend dan het lijkt, Jonge mannen die moeilijk een partner vinden, een gevoel van achtergelaten zijn en een voedingsbodem voor politieke sentimenten. Maar dat gaan we niet oplossen met dure arbeidsplaatsen in de landbouw. Hoe wel is onduidelijk, de toekomst lijkt aan de stad.

Geen opmerkingen: