woensdag 8 juni 2016

Resilience en Transitie

Ook de wetenschap kent zo zijn trendy concepten. Volgens sommigen hoort Resilience daaronder, Waar dat een jaar of 10 geleden Transitie was. Reden voor mij om gisteren in een Community of Practice in Wageningen beide concepten eens naast elkaar te zetten met een praktisch voorbeeld: de varkenshouderij. Leidde in ieder geval tot discussie want volgens sommigen is de resilience van deze sector laag (nog een paar stressfactoren en de zaak stort in) en volgens anderen was het jiust verbazend resilient: gezien de onduurzaamheid in people, profit en planet had het al lang door iets beters vervangen moeten worden maar zijn bepaalde onderdelen blijkbaar erg veerkrachtig. Beide meningen onderstrepen het belang van transformative capacity en het feit dat die nu niet sterk genoeg is. Probleem is blijkbaar hoe je dat exact definieert en meet. Over managen zullen we het net als bij transitie nog maar niet hebben. De presentatie is onderhanden werk, maar met die kanttekening: hier is hij.

Geen opmerkingen: