zondag 16 augustus 2015

Op Foodlog over de varkenshouderij

Een deel van deze vakantiedag besteedde ik aan een discussie op Foodlog over hoe het verder moet met de varkenshouderij en eventueel ook de melkveehouderij. Zie aldaar, hieronder 1 post van me die nog wel eens in een verdere toekomst bruikbaar kan zijn:

Ideetje voor de Wetstraat op 7 september: zet in op directe uitbetaling van GLB 2015 premies (in plaats van met de kerst), zet interventiebeleid even voort waar nodig, sta coöperaties toe om samen afspraken te maken de productie te verminderen (voor zover dat al niet mag), maar boven al: laat regio's die daar behoefte aan hebben een verbeterd plattelandsontwikkelingsplan indienen (pijler 2) waarin maatregelen kunnen worden genomen de concurrentiepositie te versterken door innovatie (geld voor groepen boeren die met een innovatie aan de slag gaan), te investeren in nieuwe infrastructuur, risicomanagement (cursus termijnmarkt?) etc. Met de mogelijkheid gelden van pijler 1 over te hevelen naar die plannen in pijler 2. Stel als eis dat de gelden die uit pijler 1 gehaald worden niet ten koste mogen gaan van vergroeningsmaatregelen. En dat boeren opgenomen worden in het reële belasting- en sociale zekerheidssysteem (al was het maar omdat Griekse burgers zich boos maken dat boeren niet onder het belastingsysteem vallen, maar ook als vangnet voor wijkers).
Zal in Nederland wel niet op veel applaus kunnen rekenen ondanks de inzet op het innovatiespoor, mogelijk omdat pijler 1 door EZ wordt uitgevoerd en pijler 2 door de provincies die het vooral aan milieu en natuur besteden. Maar in Europa zou het misschien best een logische stap kunnen zijn. Wat vinden we ?
Een reactie posten