zaterdag 22 juni 2013

lijstje: indicatoren Veldleeuwerik

Gisteren congresseerde de Stichting Veldleeuwerik bij de Rabobank in Utrecht. Circa 400 akkerbouwers die aan duurzaamheid doen en zich door outsiders de les lieten lezen. Zo vond de directeur WNF dat je dan ook wel de Veldleeuweriken mag tellen en een vermeerderingsdoel mag stellen, de man van Heineken drong aan op synergie net de SAI kengetallen (het moet ook wel voor de gerst in Mexico werken en je moet die kunnen vergelijken met de Nederlandse) en het SAI zelf legde nog eens uit dat het goed is het vooral in de beweging van duurzame ontwikkeling te zoeken, maar dat dat niet zonder regels en kengetallen voor monitoring kan. Misschien niet als rijbewijs maar als dashboard. CROP-R liet zien hoe je dat met IT ondersteunt.
Drie dingen zijn in deze wereld overigens nog niet opgelost: efficiente registratie op de bedrijven door aanlevering van digitale data door de toeleveranciers en afnemers (we werken eraan in FIspace), goede software voor bedrijfsvergelijking en vooral benchmark normen op de 3 P's (denken we over na), en (werken we al jaren aan, en het gaat vooruit) internationale vergelijking van duurzaamheidsdata (zijn we door onze hoge opbrengsten duurzamer dan elders?).
Enfin, we kregen een mooi boekje mee en daaruit noteer ik de 10 thema's waar de akkerbouwers zich in groepen mee bezighouden en acties op definieren. Heb ik binnenkort nodig in een Europees project, en dan weet ik waar het in de cloud zit:

  1. productwaarde (economie dus)
  2. voedingsstoffen (v/h meststoffen)
  3. energie
  4. bodemvruchtbaarheid
  5. gewasbescherming
  6. biodiversiteit
  7. bodemverlies (erosie door verstuiven, dekvruchten)
  8. water 
  9. menselijk kapitaal
  10. lokale economie (incl. wandelpaden).
Uit: Stichting Veldleeuwerik: "Zo doen wij dat" 
Een reactie posten