zaterdag 1 juni 2013

naar ontwrichting voor kenniswerkers

Babymelkpoeder voor China was hier recent talk-of-the day. The Economist van vorige week waarschuwde nog even dat er gevangenisstraf staat op het meenemen van 3 of meer blikken melkpoeder vanuit Hong-Kong.
Inmiddels kreeg ik de McKinsey studie Disurptive technologies toegestuurd. Ik moet hem nog lezen maar dezelfde Economist meldde alvast dat het veel voorbeelden bevat van hoe de ICT het leven van kenniswerkers gaat veranderen, en veel van hun banen zal doen verdwijnen. Iets wat in Race against the Machine van Brynjolfsson en McAfee ook al werd voorspeld.
Een reactie posten