zondag 30 juni 2013

urban gardening

Donderdagavond was ik dus in het Geelvinck museum (zie de blog van gisteren), op invitatie bij de Club of Amsterdam, een groep mensen die samen out of the box denken. Deze keer over The future of urban gardening, dat niet voor de tuinclub bleek te staan, maar voor urban farming of urban agriculture, stadslandbouw. En niet zozeer de klassieke volkstuinen - zoals een mevrouw in de discussie opmerkte- maar voor wat de elite van de grachtengordel daarmee wil.
De Club of Amsterdam had een viertal boeiende sprekers uitgenodigd. Wouter Schik liet vanuit zijn werk bij Arcadis zien hoe je steden leefbaarder maakt met meer groen. Inclusief re-design. Daar waar altijd weer wateroverlast is: laat de weg deels aflopen naar een park. Wat de toekomst betreft is de zelfrijdende auto mogelijk een zegen: die kan zichzelf gaan parkeren, je hebt dus je eigen taxi en daarmee hoeven er geen stilstaande auto's meer in de straat: ruimte voor groen. En de ICT brengt ramen waarop je van binnenuit een wallpaper ziet met live-beelden van de waterval in Costa Rica.
Rachelle Eerhart van het IVN benadrukte de sociale kant van samen tuinen, en vooral dat het ons weer in contact brengt met ons voedsel. Ze wees er zelf of dat het vooral iets is voor hoofdwerkers, de culturele elite, die er achter komt hoe moeilijk het is om radijs te telen - en bewondering krijgen voor de 'echies'.. Het is dan ook geen enkele concurrentie voor de echte landbouw, integendeel, het gaat niet om productie, het is 'reconnecting to food'. Stadslandbouwers zijn de betere ambassadeurs van de boeren buiten.
Ze benadrukte Quality of Life als driver, waarbij je en passant zorgt voor duurzaamheid. Want eco verkoopt niet, dat gaat vooral om verbieden wat er mag en niet mag. Plezier moet voorop staan. Omgaan met de natuur leidt tot systeemdenken en respect voor de echte boeren.
Waarbij onze parken in en om de stad nog veel mogelijkheden bieden voor deze beleving, want die zijn nu uitgegroeid tot decoraties.
Wat een mooi bruggetje was naar de volgende spreker, Vincent Kuypers van the Solid Grounds, die Park Supermarkt presenteerde. Ik kende het uit Innovatienet kringen - de hollandse polder als supermarkt. Er is een Youtube video van.
Last but not least was er een boeiend verhaal van Tom Bosschaert van Exept Integrated Sustainability. Ze brengen complexity in beeld, hoe ingewikkelder hoe liever en komen dan met een interventie om tot leefbare stadsdelen te komen. Ook een interessant business model trouwens.
Tot zover mijn subjectieve aantekeningen van een boeiende avond.
Een reactie posten