donderdag 13 juni 2013

akkerranden situationeel succesvol

De NRC van vanavond bespreekt een meta-analyse over akkerranden, uitgevoerd onder leiding van Alterra-collega Jeroen Scheper (en gepubliceerd in Ecology Letters). Die randen blijken te werken, althans het komt de bestuiving en vruchtzetting van de akkerbouwgewassen ten goede. Daarmee levert het niet per se interessante, zeldame soorten op vanuit de biodiversiteit, zo meldt de krant.
De vraag of het economisch aantrekkelijk is blijft in de krant onbeantwoord. Als de baten dan ook nog meer privaat (vruchtzetting) dan publiek (biodiversiteit, milieu - maar over effecten op schonere sloten rapporteert de krant ook niet) zijn, blijft voor mij wel de vraag waarom je die akkerranden verplicht maakt - zoals de EU wil.
En met name overal verplicht maakt, want uit de studie blijkt dat het vooral werkt in intermediair landachap. In Flevolandse landschappen (met bv maar 1% natuur) en Veluwse landschappen (waar al heel veel natuur is) heeft het geen zin. Daar kunnen de nieuwe soorten de akkerranden niet bereiken (Flevoland), of ze zijn er al en het marginale effect is gering (Veluwe).
Kortom mijn scepcis bij de Ecologische Focus Zones blijft, maar ik ben dan ook opgegroeid in een Flevolands landschap. Waar we voor de natuur op zondagmiddag naar de Veluwe reden. Specialisatie brengt welvaart. Toch het hele paper nog eens lezen.
Een reactie posten