woensdag 12 juni 2013

canvas

In ons werk rond het Future Internet wordt er nagedacht over business modellen en verdienmodellen. Een populaire techniek daarvoor is het Canvasmodel, dat ontwikkeld is door Alexander Ostwalder in een PhD project in 2004 in Lausanne. Er zijn minder praktische dissertaties.
Ik lees momenteel het boek Business Model Generation van zijn hand en zijn hoogleraar Yves Pigneur. Met forse Nederlandse inbreng en gemaakt met een nieuw business model (een soort crowd sourcing).
Vooral in de internetwereld zijn nogal wat vernieuwingen in business modellen doorgevoerd, die soms complete bedrijfstakken op zijn kop zetten. Zoals Skype dat de markt voor internationale telefoongesprekken volledig ontwricht heeft (en zijn geld verdient aan die mensen die met Skype naar een gewone (mobiele) telefoon willen bellen). Maar het kan ook bij vliegtuigmotoren, waar Rolls Royce zijn motoren sinds een aantal jaren succesvol als een service levert (motors as a service?): de vliegtuigmaatschappijen betalen per draaiuur, in plaats van de motoren aan te schaffen.
Vandaag vergaderden we op Schiphol over Future Internet verdienmodellen en meer. Goede plek om dit voorbeeld ter sprake te brengen. Zou je zo ook een ander business model kunnen bedenken voor -ik noems een wat- een melkveebedrijf of een varkenshouderij? Wie inspiratie zoekt, heeft aan dit boek een goede bron, en het bevat ook een paar leuke interactieve methodieken (uitgegeven door Wiley, ik kocht het in de UK, maar ik neem aan dat het hier gewoon verkrijgbaar is).
Een reactie posten