woensdag 8 februari 2012

Bericht uit de Ridderzaal

Buiten vroor het 5 graden, binnen was het niet al te warm, gisteravond in de Ridderzaal. Dat is misschien wel goed voor een werkdiner, dat het jubilerende Rathenau Instituut organiseerde over het thema Evidence Based Policy. Aan onze dis ging het over kwalitatief goed ambtelijk opdrachtgeverschap en ik verdedigde de stelling dat we daar nog wat kunnen leren van de Europese Commissie en het EU Parlement. Niet zozeer de bureaucratie rond tenders, maar wel als het gaat om de expert cultuur en de kwaliteit van de onderzoeksaanvragen qua inhoud en projectorganisatie. Dat stimuleert goed onderzoek en ook een redelijk heldere grens tussen onderzoek en beleid omdat beleidsoverwegingen minder worden ingebracht in het onderzoeksproces. Niet dat bij de EU het uitzetten van een onderzoek niet een politieke handeling is, of geen biased vraag zou kunnen bevatten, maar toch. En de EU heeft intern veel meer de verplichting tot impact assessments. Maar misschien is Nederland wel te klein voor zulke praktijken, zo constateerden we. Enfin mooie vraagstelling voor het Rathenau om eens verder in te duiken.
Verder pleitten verschillende mensen voor meer experimenten in beleid(sevaluatie): test een rekenmethode voor kinderen in provincie A en vergelijk met provincie B waar je dat niet doet. Een methodiek uit de beta-wetenschappen die in de ontwikkelingseconomie helemaal hot, of zo je wil cool, is. Roept in Nederland blijkbaar de reactie op dat je niet met kinderen mag experimenteren. Terwijl dat in de gezondheidszorg met placebo's heel normaal is. Of zoals iemand snedig zei: "o, ja? en in plaats daarvan testen we nu dus op alle Nederlandse kinderen".
Kortom een boeiende avond en ik kom nog een keer terug op het boekje over het Bewijsbeest dat de jubilaris publiceerde. Zodra ik het uit heb.


Een reactie posten