zaterdag 25 februari 2012

nog een miljard met voedselproblemen

Het mooie voorjaarsweer zal de bezitters van een kasje aansporen te gaan nadenken wat er gezaaid moet gaan worden (foto). Ik las in het zonnetje nog even the Economist van vorige week, die een leuk artikel had over Nutrition. Dat heeft de betekenis van voeding en van voedingswaarde - misschien mogelijk we ons wel prijzen dat daar niet een Nederlands woord voor bestaat met dezelfde gevoelswaarde.
Enfin het blad introduceert naast de miljard mensen die ondervoed is, en de miljard die overvoed (obese) is, ook nog een miljard die slecht gevoed is en onvoldoende micro-nutrienten zoals Vitaminen, IJzer e.d. binnenkrijgt. Met ziektes en gebreken, soms pas op latere leeftijd, als gevolg. Er is overigens zowel overlap met te weinig eten als teveel (en verkeerd) eten, maar het lijkt er toch op dat 3 van de 7 miljard mensen problemen heeft met goed en gezond eten.
Een probleem waar economisch gezien heel goedkoop wat aan te doen is, maar dat door allerlei informatievertekeningen niet tot goed gedrag leidt: mensen weten het niet, je ziet de effecten niet (direct), er ontbreekt kennis, en dus wordt geld voor betere voeding liever aan wat anders besteed. Er is wel voortgang zowel door veredeling (vitamine-A rijke cassave, golden rice etc.) als door beter fabrieksvoedsel (toevoegen van nutrienten).
Nog een mooie quote in het artikel ontleend aan Amartya Sen: What really matters with food is not the overall supply, but individual access. Ofwel micro matters.

Economist 18.2.2012: the nutrition puzzle
Een reactie posten