dinsdag 14 april 2009

Lijstje: Zoek een competing F

Vier F's om de competing claims (het idee dat je maar 1 ding tegelijk kunt met de biomassa die geteeld wordt) hadden we al: de klassieke drie
  • Food (voedsel)
  • Feed (veevoer)
  • Fibre (vezels als vlas en katoen)

En hoewel hout en stro altijd al voor brandstof werden gebruikt is daar sinds de bio-energie ook bijgekomen:

  • Fuel (brandstof)

In ontpolderingsdiscussies mag ik ook graag de factor Natuur toevoegen, wat ik dan maar doe met de F van Forest, maar dat is afgezien van de ooibossen langs de rivier niet zo'n sterke F. Wie weet een betere. En dan is er natuurlijk nog een F nodig voor de inFrastructuur.

Enfin, ik kom daarop omdat oud-minister Cees Veerman en Huub Smulders in een vorige week uitgekomen boekje ook nog de F van Fiducie voorstellen voor dit rijtje, omdat Vertrouwen sinds de kredietcrisis ook in short supply is. Is wat voor te zeggen en grondbezitters zijn vaak te vertrouwen want ze kunnen zich niet snel uit de voeten maken. Hoewel dat als verklaring voor de pompeuze bankgebouwen ook ooit opgeld deed.

C.P. Veerman en H. Smulders: Food, Feed, Fuel en Fibers: mondiale ontwikkelingen en de beleidspositionering van Nederland in: H. Smulders, M. Gijzen en F. Broekema: Agribusiness clusters. ISBN 978-90-423-0353-9

Een reactie posten