dinsdag 24 maart 2009

minder werkelozen zonder hypotheekrente-aftrek

Politici en anderen die nog argumenten zoeken waarom het goed is de hypotheekrente-aftrek fors te beperken in deze crisis kunnen terecht in een artikel van The Economist van afgelopen weekend over de arbeidsmobiliteit in de VS. Daarin wordt onderzoek van een jaar of tien geleden van de Britse econoom Andrew Oswald geciteerd. Hij kwam tot de conclusie dat in die landen in Europa waar er relatief veel eigendom van woningen is en weinig huur, de werkeloosheid ook hoger is. Het effect van woningbezit is zelfs sterker dan van de arbeidswetgeving of de belasting op arbeid.
De reden is dat eigen woning bezit mensen minder mobiel maakt. Jonge mensen bij het ontbreken van een goede huursector lastig wat huren en hebben moeite een baan te aanvaarden buiten de omgeving van waar hun ouders wonen. Ze nemen liever een baan in de buurt waar ze minder geschikt voor zijn. Gevolg: hogere prijzen van producten (ze werken minder efficient), lagere inkomens en sommige banen verdwijnen uit de markt.
Een tweede effect is dat eigenaar van woningen eerder een NIMBY (not in my backyard) gedrag vertonen bij ontwikkeling van bedrijventerreinen etc. Waardoor er ook minder werkgelegenheid wordt gecreeerd of dure procedures nodig zijn. En een derde is dat woningbezitters bereid zijn om verder te reizen naar hun werk, en daarmee files creeren.
Kortom ophouden met het subsidieren van eigen woningbezit. Persoonlijk zou ik er door getroffen zijn, maar er lijkt wat voor te zeggen. Mits we de huursector dan ook niet subsidieren (anders dan bijstand voor mensen die geen geld voor huur hebben aan de onderkant van de markt).
In de landbouw weten we via de liberale pachtwetgeving overigens al lang dat het zin heeft om markten flexibeler te maken en het beleggen in grond te scheiden van het gebruik ervan door boeren of tuinders: zo komt de gewenste grond bij degenen die hem het best weten te gebruiken (en er dus het meest voor willen betalen).

Zie: The road not taken, in: The Economist 21.3.2009. De vuurtoren is die van Westkapelle in Miniatuur Walcheren - zie de blog van gisteren.
Een reactie posten