donderdag 5 maart 2009

De nieuwste uitgave van SPIL begint met de voorspelbare bijdragen over de klimaatsdiscussie en over de windmolens in het landschap. Ik wijs dan hier ook vooral op de bijdrage van Hein Vrolijk, die de transformatie van de Nederlandse agrosector beschrijft.
Vrolijk constateert een verschuiving in het Nederlandse exportpakket van eindproducten naar halffabrikaten: minder business-to-consumer en meer business-to-business. Wij maken de cacaoboter en -poeder, de Belgen en Zwitsers de chocolade.
En het aandeel van de primaire sector in de keten wordt steeds kleiner. Het ministerie van LNV moet maar omgedoopt in het ministerie van Agrocluster, Natuur en Voedselkwaliteit zo suggereert de auteur.
H. Vrolijk: De transformatie van de Nederlandse agrosector in: SPIL, 225/6
Een reactie posten