maandag 11 april 2016

Veldleeuwrik

Ook in de nieuwste VORK: een mooi verhaal van Janneke Donkerlo over de Stichting Veldleeuwerik, een ooit onder auspiciën van Heineken opgerichte club van boeren die zich om de bodemvruchtbaarheid bekommeren.
Veldleeuwerik-voorman Adrie Vermeulen constateert dat VL in een behoefte voorziet omdat Nederland zijn landbouwvoorlichting heeft geprivatiseerd en de gewasvoorlichting nu in handen is van de toeleveranciers van inputs, die -ook al zijn het coöperaties- toch een omzet belang hebben. Als boer sta je er toch om die reden vaak alleen voor, zo constateert hij. Hoewel en natuurlijk betaalde voorlichting is. Ook in het buitenland kijken ze vaak raar naar de Nederlandse situatie ook al erkent men dat een voorlichting met een overheidsdoel van minder inputs ook niet altijd met de boer meedenkt

Geen opmerkingen: