vrijdag 24 januari 2014

Beprijzen van CO2

CO2 uitstoot is slecht voor het klimaat en dus zou er een prijs aan gekoppeld moeten worden. De maatschappelijke kosten van CO2 worden door de Amerikaanse overheid geschat op $ 37.- per ton. Dat is een stuk meer dan de marktprijs, die in de EU beneden de 5 euro ligt, en in Californie op $ 11.50.
Interessant is dat verschillende bedrijven intern ook prijzen hanteren, bijvoorbeeld om investeringsplannen te beoordelen of als prijs voor emissiereductievoorstellen. Shell en BP hanteren intern prijzen van $ 40 per ton, Exxon zelfs $ 60. Dit zijn bedrijven met lange termijn investeringen die verwachten dat zo rond 2020 de overheid er toch echt werk van gaat maken. Daar willen ze alvast rekening mee houden. Een risk-management strategie dus. En alvast oefenen met nieuwe methodieken.
Producenten van consumentenproducten houden wat lagere prijzen aan: zo 6 a 7 dollar bij Microsoft, circa 15 dollar bij Google. Maar zelfs daar kunnen boeren nog wat van leren, zo vermoed ik.

bron: The Economist 14.12.2013 Carbon Copy
Een reactie posten