zondag 16 januari 2011

tussen wetenschap en politiek

Politiek en wetenschap zijn twee dingen, en de grens daartussen boeiend. Ik kwam een aardig paper tegen in Environmental Politics dat op een aantal aspecten wetenschap met beleid confronteert, gebaseerd op ervaringen in het Nederlandse Milieu en Natuurplanbureau:

Waarden versus Feiten
Belangen versus neutral, belangenloos, onafhankelijk
Subjectief versus objectief
Ideologie versus waarheid
Opportunistisch, onderhandelend versus standaard methodologie.

De auteurs onderscheiden vervolgens vier rollen voor de wetenschapper die op het grensgebied werkt:
  • Pure scientist
  • Issue advocate
  • Science arbiter
  • Broker of policy alternatives
D. Huitema en E. Turnhout: Working at the science-policy interface: a discursive analysis of boundary work at the Netherlands Environmental Assessment Agency in: Environmental Politics, 18 p. 576-594

1 opmerking:

Unknown zei

Ik heb zowel als burger, maar zeker ook als professionals moeite met de rollen Science arbiter en Broker of policy alternatieven. Onze wereld is complex (genoeg), als wetenschappers politiek gaan bedrijven is het einde zoek. Dit werkt o.a. door in de (on)betrouwbaarheid van de wetenschap; althans zoals deze ervaren wordt door het publiek. We zouden hier scherper op moeten zijn ..