woensdag 4 mei 2016

Hoe dichter bij de stad, hoe beter de oogst

Het belang van de stad wordt op het platteland nog wel eens onderschat. Of wellicht beter gezegd: het belang van goede logistiek - in Nederland met goedkoop watertransport al eeuwen een vanzelfsprekendheid.
In Afrika is dat wel anders. The Economist had 16 april een survey over business in Africa en citeerde een studie uit 2010 van Africa Country Infrastructure Diagnostic, een project van de Wereld Bank.
Die studie constateerde dat boeren op 4 uur afstand van een stad van 100.000 inwoners maar 45% produceerden van wat hun land zou kunnen opbrengen. Bij 6 uur valt dat al terug tot 20% en bij 8 uur zelfs maar 5%. De formulering suggereert dat rekening gehouden is met het feit dat steden vaak historisch ontstaan zijn op de betere gronden en dat dus echt is uitgegaan van de yield gap gegeven grondsoort en klimaat.
De afstand maakt het niet alleen moeilijk om je producten te verkopen, maar ook om goedkoop kunstmest, zaden en andere benodigdheden aan te schaffen. Of om krediet te verkrijgen. Wat voor boeren geldt, geldt overigens ook voor andere beroepen.
De boodschap is helder, investeren in logistiek is soms een van de betere vormen van investeren in landbouw en ontwikkeling. Kanalengraver Koning Willem I wist dat ten faveure van o.a. Brabant overigens ook al.
Een reactie posten