zondag 22 december 2013

Koe uit de wei

Eerder deze week mocht ik optreden op een bijeenkomst in de Statenzaal van de Provincie Zuid-Holland, georganiseerd door de Partij voor de Dieren en onder de erudiete leiding van Jan Terlouw. Ik liet er zien dat er minder koeien in de wei lopen dan in 1950, en heel veel minder dan in 1980. Niet in de laatste plaats door minder hectares (want Zoetermeer, Ommoord en Alphen rukten op) en door een lagere veebezetting. En inderdaad ook door meer opstallen.
(kengetal is volledig: melk- en kalfkoeien per 100 ha grasland en voedergewassen, bron: Landbouwcijfers)
Een reactie posten