zaterdag 28 december 2013

bloemen uit de wei

Vorige week publiceerde ik hier een wat uitdagende grafiek met de veebezetting per ha in Zuid-Holland, onder de kop Koe uit de Wei: er lopen nu minder koeien in de Zuidhollandse wei dan in 1950, gewoon omdat er minder zijn.
Dat leidde nog tot een mailtje van een bezoeker van de bijeenkomst waar ik dit presenteerde: de indicator geeft geen beeld van de intensivering van melkproductie en de teruglopende biodiversiteit.
Helemaal waar: in 1950 haalden we gemiddeld in Nederland (ZH zal niet veel afwijken) net geen 4000 liter per koe, nu het dubbele. Deels door dierveredeling, deels door daarmee samenhangend meer krachtvoer. Waarmee er meer mest per ha beschikbaar kwam wat misschien ook zijn invloed op de graslandsamenstelling van de veenweidegronden heeft gehad.
Wat nog niet zoveel zegt over biodiversiteit (waar de discussie overigens niet over ging bij de Partij voor de Dieren). 
Die is vermoedelijk vooral veranderd doordat er in het grasland veel veredeld is (ook in de permanente graslanden op het veen, neem ik aan). Onkruiden kunnen makkelijker worden bestreden. Daarmee is de biodiversiteit ongetwijfeld afgenomen.
Dat zou je natuurlijk het liefst direct willen meten, en niet afleiden uit veebezetting en voergift. Heeft iemand dat wel eens gedaan?
Een reactie posten