zaterdag 21 december 2013

Boeren non-communicatie

Ook over non-communicatie kan worden gecommuniceerd. Sterker, het is goed dat aan de orde stellen en voorstellen tot verbetering te doen. Onlangs verscheen Wat de boer niet zegt, van de hand van Johan Weerkamp en Truke Zeinstra. Het boek werd positief gesignaleerd in de NRC.

Ik geef hieronder de tekst uit de attenderingsmail die de eerste auteur me stuurde. Het boek gaat over gezinsbedrijven, maar juist in het kader van de bedrijfsovername is de term Familiebedrijf nu eens goed gebruikt.
Het boek is voor 19 euro alom verkrijgbaar.Een aanrader voor onder de boom zo lijkt me - zelfs als de bedrijfsovername nog ver weg is. Je kunt het niet vroeg genoeg bespreekbaar maken want het speelt in veel beslissingen mee.
Hier nog wat toelichtende tekst van de auteurs:
In een familiebedrijf vallen privé en bedrijf samen. In een agrarisch familiebedrijf is dat nog sterker: waar je woont, is waar je werkt. Langdurige samenwerking tussen verschillende generaties, het doorgeven van familiebezit en traditie, en een economisch gezond bedrijf voeren, dat is tegelijkertijd een uitdaging en een last. Bedrijfsovername kan niet zonder steun in de rug van familie, daarbij moeten zakelijke en familiebelangen met elkaar in evenwicht worden gebracht; gelijkheid, eerlijkheid, verdienste en behoefte strijden om voorrang. Dat evenwicht kan alleen gevonden worden als er een open, transparante relatie is en men elkaar deelgenoot maakt van verwachtingen en wensen. Maar niet iedereen heeft daarvoor de juiste woorden ter beschikking.
In Wat de boer niet zegt beschrijven Johan Weerkamp en Truke Zeinstra hoe familieleden die samen een bedrijf voeren communiceren, welke oplossingen ze daarbij hebben gevonden en welke valkuilen ze tegenkomen. De kern van het boek wordt gevormd door veertien praktijksituaties, waarin bedrijfsovername en samenwerking centraal staan.

Wat de boer niet zegt is praktisch én verdiepend voor agrarische ondernemers, partners, familie, accountants, bedrijfsadviseurs, leveranciers en ieder die bij land- en tuinbouwbedrijven op het erf of in de tuin komt. 

Geen opmerkingen: