zondag 19 mei 2013

losgezongen sociologie

In ons Euroepse AKIS werk wordt regelmatig aandacht besteed aan de interactie tussen wetenschap en innovatie in de praktijk. En niet alleen daar wordt geklaagd dat de werelden te ver van elkaar afstaan en dat de grote nadruk op wetenschappelijke publicaties en citaties een doorgeslagen prikkel is. Nu hebben ook veel wetenschappers er belang bij daar over te klagen, maar het ene na het andere rapport komt met dit punt. Sociologisch gezien is het en vogue.
Sommige socioloigsche betrokkenheid
is ronduit schadelijk: Marx  & Engels
In Nederland was het eerder NWO en nu ook de Nederlandse Sociologische Vereniging (NSV). Voorzitter  Jan Willem Duyvendak doet in de NRC van dit weekend zijn beklag: te grote druk om in het Engels over specialistische issues te publiceren, te weinig betrokkenheid bij de nationale discoursen.
Dat onder de titel Losgezongen van het eigen land (taalkundige uitstap: ik dacht nog even dat dit een teveel op Anouk geinspireerde titel was en dat het losgezogen moet zijn (van zuigen), maar natuurlijk weet de krant het beter - hoewel mijn Van Dale er over zwijgt en de spellingscontrole van Google beide fout vindt). Aanleiding is de NSV nota "Naar een evenwichtiger kwaliteitsbeoordeling van sociologisch onderzoek" en de daarin gebezigde alarmerende toon.
Volgens journalist Dirk Vlasblom is de mooiste zin uit het rapport: "De ironie (..) is dat het begrip publicatie in zijn tegendeel is verkeerd: wat telt als publicatie bereikt niet langer enig publiek, terwijl wat wel door het publiek wordt gelezen, niet wordt erkend als publicatie (en daarom steeds minder zal worden geschreven)".
Ik noteer het, misschien een mooi citaat voor ons Europese rapport later dit jaar. Levert de sociologen weer een citatie op. En ik ben benieuwd of het aantal sociologische blogs toeneemt. Economen kunnen uitleggen dat het laatste kwartiertje in 45 uur werken marginaal beperkte waarde heeft voor de Engelse publicatie en grote waarde voor de start van de wetenschapscommunicatie.

Een reactie posten