zaterdag 14 februari 2009

Bedrijfsovername

Bedrijfsovername is een onderwerp dat in de wetenschap maar beperkt wordt bestudeerd. Het is complex, je moet het vanuit verschillende wetenschapsterreinen benaderen, wat voor jonge mensen lastig is en het ook niet makkelijker maakt om papers gepubliceerd te krijgen.
Des te verheugender dat vrijdag Mieke Calus in Gent promoveerde op het doctoraatswerk "Factors explaining farm succession and transfer in Flanders". Ik had het genoegen in de jury te zitten (ook een mooie ervaring), dus mijn aanbeveling is gebaseerd op twee keer lezen en uitgebreide bestudering van de tekst. En dat leverde dan ook nog een leuk uitstapje naar Gent op, met mogelijkheden weer eens met de Vlaamse collega's bij te praten. Gebeurt ook te weinig.
Men leze: Mieke Calus: Factors explaining farm succession and transfer in Flanders, ISBN 978-90-5989-277-4
Een reactie posten