zaterdag 19 maart 2016

hogere prijzen, hogere kostprijzen

Nog even terug naar de Duitse cijfers (zie de blog van donderdag): uit de cijfers van het helder opgemaakte Situationsbericht blijkt ook dat niet alleen boeren profiteren van hoge prijzen. De kapitaalintensiteit van de landbouw is mede gestegen door alle investeringen. Zo leidden de hoge prijzen in 2007 en daarna tot een boom voor tractorfabrikanten. In 2005 werden er in Duitsland ruim 23.000 tractoren nieuw verkocht. In 2012 en 2013 lag de voorlopige top op ruim 36.000 waarna zich weer een daling inzette (naar 31.500 in 2015).
In geld zag de Landtechniek zijn omzet stijgen van 2,9 miljard euro naar 5,56 mld euro in het topjaar. Ook verpachters profiteren: 60% van de grond in Duitsland wordt gepacht en sinds 2007 is de pacht met ongeveer een derde gestegen. Ook grondprijzen stegen fors. Opvallend is dat in het Westen van Duitsland de pacht een wat hoger percentage van de grondprijs is geworden (dus sneller steeg) en nu rond de 1.8% ligt. In het Oosten was er de omgekeerde beweging en steeg de grondprijs sneller dan de pachtprijs: het percentage daalde van ruim boven de 3 naar net onder de 2% in 2013.

Geen opmerkingen: