dinsdag 15 maart 2016

Duitse statistieken

Een van de tabellen die mijn aandacht trok in het Situationsbericht 2015/16 (zie de blog van gisteren) is de verandering in de veestapel: sinds 1900 implodeerde het aantal schapen, geiten (beide melkkoeien van de armen en mestproducenten op zand?) en paarden (wier paardenkrachten niet meer nodig waren) en explodeerde het aantal varkens en pluimvee. Het aantal runderen nam met een derde af. De Duitser onder Bismarck at 47 kg vlees, de onderdaan van Frau Merkel verorbert er 88. Met nog maar 58 kg aardappelen, dat waren er in 1900 meer dan 270 kg.

Geen opmerkingen: