maandag 21 december 2015

ultra-arm

Er is een behoorlijke groep mensen in ontwikkelingslanden waar ook micro-krediet niet voor werkt, omdat ze te arm zijn. De ngo BRAC heeft daar iets op gevonden, zo meldde the Economist van 12.12.2015 ("Leaving it behind"). Ze geven wat voedsel en een dierlijk actief: een koe of een geit of een toom kippen. Met training (wekelijks bezoek) op het vlak van de dierhouderij Volgens random control trials (die ook in een specifiek artikel worden uitgelegd met de suggestie dat we daar in het Westen ook meer mee kunnen) werkt het. Er wordt een rendement behaald van 16 - 23% afhankelijk van hoe je de opportunity cost van de tijd van de vrouwen rekent (want ze doen wat minder ander werk na ontvangst van de dieren). Dat is ongeveer de rente die je op een micro-krediet betaalt dus geen wonder dat ze daar niet aan mee kunnen doen, ook gezien de omvang van deze investeringen.
Het artikel rept niet over de klimaatseffecten van deze introductie van dierhouderij. Mogelijk zijn er ook gezondheidseffecten van verbeterd dieet. Hoewel, een paar pagina's verder rapporteert het blad dat het in en om het huis houden van kippen in Afrika niet zo'n goed idee lijkt omdat kinderen vaak grond in hun mond stoppen. Leidt tot groeistoornissen (stunting).
Een reactie posten