maandag 28 december 2015

Polderjeugd

Dagen van nostalgie, zo aan het eind van het jaar. Met de Top-2000 en de Beatles streaming. Tijd dus voor het boekje Polderjeugd, een uitgave van de Stichting geschiedschrijving in de gemeente Dronten.
Het boekje bevat interviews met de jeugd van toen. Niet de polderpioniers zelf dus, maar hun kinderen die op jonge leeftijd naar Oostelijk Flevoland kwamen, in de jaren 60 of begin 70. Ook een beetje pionier. Leeftijdgenoten dus en ik genoot van hun verhalen. Een aantal geïnterviewden kende ik van naam. En bekende namen uit die tijd passeren de revue, leraren, doktoren, bakkers, vormingswerkers (ook al een uitgestorven beroep).
 En verder natuurlijk een feestje (dat was die tijd) om tal van bekende uitgangsplekken de revue te zien passeren: de Meerpaal, Moby Dick, Ce Soir (in Emmeloord, zelden door mij bezocht, het boekje onttrok het aan de vergetelheid), de B'rak (en het optreden van Herman Brood), Parochiehuis en Cultus INN. Die Jongeren 19NU sociëteit wordt overigens alleen in de epiloog goed gespeld, in veel interviews is het Cultus In geworden. Tjeos (de Twintig jaar en ouderen soos) haalde het boekje niet.
In de epiloog doen de samenstellers een poging de vraag te beantwoorden of de polderjeugd een andere jeugd heeft gehad. Dat is natuurlijk niet te beantwoorden op basis van oral histories van een aantal mensen die ongetwijfeld met opzet zijn gekozen en waar een controlegroep ontbreekt. De samenstellers denken dat er weinig verschillen waren, met als uitzondering het progressieve schoolklimaat: experimenten met jonge leraren die wel naar de polder wilden. Ik herinner me zelf het taakgerichte onderwijs op de Akkerwinde.
Andere elementen liggen vermoedelijk toch in de openheid van de samenleving (door meerdere geïnterviewden genoemd en dan niet als weerslag van de kale open ruimte), het opbouwkarakter, en het multiculturele van mensen uit tal van windstreken. En de aanwezigheid van veel leeftijdsgenoten. Maar dat is gekleurd giswerk mijnerzijds.

Luistertip: The Beatles All Together Now, dat ik me herinner van een middelbare schoolexcursie naar de Harz.

Geen opmerkingen: