zaterdag 12 december 2015

de prijs voor CO2

Ook The Economist is het met ons eens (zie de blog van gisteren). In de uitgave van 5.12.2015 bespreekt de rubriek Free Exchange nog even een paar geslaagde experimenten met een CO2 beprijzing. Zoals Amerikaanse emissions trading act die er tussen 1990 en 2004 voor zorgde dat de uitstoot van SO2 met 36% daalde, bij een productiestijging van 25% (van elektriciteit).
En in 2008 introduceerde Alberta een CO2 belasting van 24 euro. (C$ 30). Uitstoot inmiddels met 5 a 10% gedaald (en inkomsten gegenereerd om schade te compenseren). Het Europese ETS met nu een prijs van 8 euro komt er minder goed vanaf.
Drie punten om de politieke weerstand wat te verminderen: het is makkelijker als er substituten zijn (mensen willen toch een vermindering zien, niet alleen middelen voor compensatie), gebruik de opbrengsten voor compensatie of een duidelijk doel als onderzoek naar energie. En als derde: belast importen uit landen die geen belasting heffen op CO2 om verplaatsing van werkgelegenheid te voorkomen.
Een reactie posten