dinsdag 1 juli 2014

De Milk Belt

De Bible Belt kenden we al. En de Amerikanen hebben rond Pittsburg de Rust Belt met oude industrie, een soort Wallonie. Mijn Finse collega's introduceren in het Finse Landbouw Economisch Bericht van dit jaar de Milk Belt. Met dito kaartje. Hij loopt van Ierland over Wales, Bretagne, Normandie, de lage landen, Duitsland, Denemarken en Polen tot in de Baltische staten. Met nog wat clusters in midden Zweden, midden Finland en op hogere hoogten in de Alpen. De Milk Belt heeft de vorm van een wat uitgerekte letter W met een paar stippen erboven en een eronder (p.56 van het rapport voor het kaartje).
In het kader van de afschaffing van de quota besteedden de Finse vrienden van het MTT extra aandacht aan de zuivel. Met een nuttige analyse van de totale factor productiviteit, om een of andere reden is er in dit land weinig aandacht voor die productiviteitsmaatstaf. Tussen 1995 en 2010 lag die tussen de 2,4% (Zweden en Duitsland, ondanks de Wende) en 3% in Denemarken en 3.1% in Finland zelf. De auteurs vinden dat geen wonder-groei maar mij valt het dik mee in een tijd van quotering. Blijkbaar is er toch fors bespaard op kosten en is de schaalvergroting aardig doorgevoerd. Estland lijkt ook aardig bij te trekken.
Ook interessant is een analyse van schaalgrootte binnen Finland. Het gemiddelde Finse melkveebedrijf heeft 32 koeien en een kostprijs van melk, als je alle arbeid en kapitaal inrekent, van 81 cent (2012). Bij 78 koeien is dat nog maar 74 cent en bij 139 koeien is het 68 cent per liter. Ofwel als je het gemiddelde bedrijf vier keer zo groot maakt, ligt de kostprijs een kwart lager. De schaalvergroting gaat nog wel even door. 
Het Finse LEB voorspelt dat de specialisatie tussen de regio's nog wel even doorgaat en ziet vooral een productiedaling in het Oosten van de Unie. Ook omdat de afgelopen jaren granen en koolzaad daar erg profijtelijk waren. Een argument dat nog wel eens onvermeld blijft bij mensen die alleen naar de zuivel sec en niet naar de andere opportunities kijken. 
Voor wie het Finse LEB zelf wil lezen, natuurlijk staat dat in Finland online, keurig met de versies van voorgaande jaren eronder. Zie alhier.

Een reactie posten