maandag 14 juli 2014

bescheidenheid loont

Bescheiden leiders zijn het effectiefst - vooral als ze al een machtige positie hebben, zo meldt het blad voor alumni van de Erasmus Universiteit. Conclusie van het proefschrift van Milton Sous: "Servant leadership to the test: new perspectives and insights".
Ook in een zakelijke omgeving kunnen leiders het effect van hun acties versterken als ze op de achtergrond blijven en hun volgelingen de gelegenheid geven om zelf te handelen. Dat leidt niet alleen tot respect maar vooral ook tot meer betrokkenheid van werknemers. Bovendien ontstaat zo een opener cultuur waardoor relevante informatie de leider blijft bereiken en waar leren, eerlijk zijn en luisteren belangrijk worden gevonden.
Hoe machtiger de leider, hoe sterker het effect. De leider moet dat wel leren want de weg naar de top is niet altijd gebaat bij bescheidenheid. En bescheiden leiders onderschatten hun eigen leiderschapskwaliteiten.
Interessant onderzoek, en een mooie aanleiding om in komende vakantietijd wat bescheidener te opereren.
Een reactie posten