zaterdag 24 mei 2014

rijst en mechanisatie

Over rijst gesproken: dezelfde Economist van 10 mei [zie de blog van gisteren] had  een fraaie briefing A bigger rice bowl. Met als boodschap dat de eerste groene revolutie die zorgde voor korthalmige granen (incl. rijst) zodat er meer energie naar de korrel kon met meer kunstmest, vooral de beter gesitueerde rijsttelers in gebieden met water ten goede is gekomen.
rijst in Wageningen (SU)
met de Surinam Sky Farmers
De nieuwe genetica zal niet zorgen voor 1 doorbraak maar vele kleine verbeteringen met meer diversiteit zodat sommige rijst overstromingen overleeft (al op de markt) en andere juist droogte aan kan of andere problemen. En daarmee vooral de marginale boeren (o.a. in het diverse Afrika) helpt. Ook zal de voedingswaarde omhoog gaan, (zoals via de golden rice)
In een terzijde ook nog wat mooie observaties over mechanisatie in de rijstteelt. In Vietnam (Mekong) probeert men cooperaties te vormen zodat de plots groter worden en er gemechaniseerd kan worden. In India zijn er loonwerkers die mechanisch planten zodat de boeren ook een taxi kunnen rijden en een neveninkomen halen, daar begint de arbeidsmarkt dus te werken. In Thailand kent men dat ook - The Economist noemt het renting (huur) maar looft het feit dat er een deskundige met de machine meekomt die veel van rijstteelt weet en zo ook veel kennis aan boeren overdraagt.

mechanisatie
Dat leidt tot een discussie die ik me herinner uit mijn afstudeerscriptie in 1981: vertrokken de landarbeiders uit Zeeland naar de Rotterdamse haven omdat er aardappelrooimachines kwamen of kochten de boeren die machines omdat de arbeiders voor hogere lonen naar de haven gingen. Ik voerde er ooit een debat over met Cees Veerman, de latere minister, omdat ik het een en hij [in de ESB] het ander beweerde. We concludeerden af (en dat meenden we) dat het in werkelijkheid een haasje over is, een transitiepad, met trial and error: eerst gaan vrijgezelle avonturiers naar de haven, als dat geld oplevert gaan daarna hele gezinnen (met hogere transactiekosten). Boeren en fabrikanten zien dat deels aankomen en gebeuren en reageren met machines, eerst zijn dat prototypes van sleutelaars, later blijken er echte productivitietswinsten mee gehaald te worden. Zo zal het bij rijst ook wel gaan.
The Economist: "It is often argued that mechanisation in Asia is a response to rural labour shortages as young people abandon farming. It would be more accurate to say that mechanisation enables families to keep their plots, hold urban jobs and should enable them to take some advantage of the second green revolution."
Een reactie posten