donderdag 7 maart 2013

Europese Cooperaties onderzocht

Afgelopen twee jaar mochten wij voor de Europese Commissie (en indirect het Europees Parlement) een grote studie leiden naar cooperaties en producenten-organisaties. Dit tegen de achtergrond van de verhoudingen tussen boeren en afnemers in de voedselketen en discussies over macht en marges. DG Agri heeft nu het eindrapport gepubliceerd en ook de achtergrond-studies openbaar gemaakt. Hier zijn de links:
Website DG Agri met eindrapprt, summary en achtergrondrapporten
Alternatief is er de
Website LEI Wageningen UR ook met 78 achtergrond rapporten

De website van DG Agri bevat ook een openbaar oordeel van de opdrachtgever over ons werk. Zouden de Nederlandse overheid en Topsectoren ook eens moeten doen in de verantwoording van het besteden van publieke middelen: per project rapporten openbaar laten maken en een appreciatie toevoegen.
Een reactie posten