maandag 14 januari 2013

GLB na 2013 op de pijnbank II

Een ander paper (zie de blog van gisteren) in de laatste EuroChoices is van de hand van Sahrbacher et al, en zij roepen de vraag op of het afromen van de subsidies op de allergrootste bedrijven geen papieren tijger is.
Aangezien 25% van de boeren goed is voor pakweg 80% van de productie en de oppervlakte, is het niet vreemd dat ze ook 80% van de subsidies krijgen, maar velen vinden dat wel ongewenst. Afromenen dus. Maar het voorstel van de Commissie is timide; Grote bedrijven mogen hun arbeidskosten op de subsidie in mindering brengen voor bekeken wordt of ze afgetopt moeten worden. Met als gevolg dat maar 1,3% van de subsidies ingehouden wordt. Uitschieters zijn Griekenland (4%), UK (5,2%) en Bulgarije (9.5%).
De maatregel is ook niet erg effectief omdat boeren bedrijven bij het kopen van de buurman op papier niet meer zullen samenvoegen (en misschien zelfs splitsen), en met wat intensievere gewassen met meer arbeid onder de aftoppingsgrens duiken. Of met meer veehouderij wat misschien goed is voor milieu en werkgelegenheid maar de melkplas vergroot.  Loonwerkers worden de dupe: hun diensten zijn geen arbeidskosten van medewerkers, dus wordt het aantrekkelijk zelf (over) te mechaniseren.
Meest dodelijkst voor de voorstellen is een simulatie die het research team uit Halle in Altmark (ten W. van Berlijn) doorvoerde. Daar bleken vooral middelgrote bedrijven met vrij veel gezinsarbeid (die niet in loondienst is en dus geen aftrekpost is) de dupe van de maatregel. Door aftopping kunnen alle bedrijven minder snel groeien (effect is met 4 ha over periode tot 2025  overigens niet groot), maar vooral de middelgrote bedrijven kunnen minder snel groeien dan de allergrootsten die vrijwel geheel met betaalde arbeid werken. De allergrootsten hebben weinig last van de maatregel want ze hebben vooral betaalde arbeid en weinig loonwerk en kunnen dus rustig doorgroeien, weliswaar wat minder snel, maar ze verbeteren hun relatieve positie. 
Overigens wordt het dus aantrekkelijk het familiebedrijf in een BV om te zetten en jezelf een salaris te betalen - die administratiekosten zouden wel eens snel terugverdiend kunnen zijn. De aftoppings maatregel lijkt dus de prullenbak in te kunnen - misschien moeten er gewoon minder subsidies in zijn totaliteit worden uitgedeeld.
Een reactie posten