zondag 20 januari 2013

AKIS vernieuwingen

Eerder deze week hadden we een leuke discussie bij EZ over wat stoute suggesties over de ontwikkeling van ons Agrarisch Kennis- en Innovatie Systeem. Voortbordurend over de suggestie rond de implemenatie EIP, die ik hier zaterdag meldde, stonden we ook stil bij het topsectorenbeleid.
Het goede ervan is dat die de band tussen onderzoeksplanning van de overheid en de verantwoordelijkheid van de industrie om zelf in onderzoek te investeren, heeft hersteld. Een noodzakelijke stap voor verdere verbeteringen. Zo is het nog wat meer onderzoeksbeleid dan innovatiebeleid (en vandaar het EIP-idee). Het lijkt er ook op dat kleine, innovatieve bedrijven er wat bekaaid afkomen, net als de co-creatie met de NGO. Bijna van nature richt de sector zich in den beginne van nieuw beleid vooral op de sector zelf maar in het verleden hadden we ook veel nut bij cross-sector innovatieprogramma's als multi-functionele landbouw, agro-logistiek en bio-based. Cross-overs met bv. de creatieve bedrijfstak zouden dus bewuster moeten worden nagestreefd.
Verder houden economen wel van concurrentie, want die brengt de beste kwaliteit boven. Niet alleen onderzoeksvoorstellen, maar ook de calls voor onderzoek komen dan op het niveau van de EU-tenders. Dat betekent grotere projecten, anders wordt het aanbesteden en beoordelen van diverse voorstellen te lastig. Bovendien betekent concurrentie ook internationalisatie, omdat er in Nederland van sommige soorten onderzoek er weinig aanbieders zijn. Met als voordeel dat goedkopere werkzaamheden elders in de EU kunnen worden uitgevoerd en we het internationaliserende bedrijfsleven volgen. Europa wordt thuismarkt voor het onderzoek.
Kortom mijn stoute suggestie was dat we over een paar jaar het toegepast onderzoek moeten uitzetten in projecten van minimaal 1 a 1.5 mln overheidsgeld op basis van goed geschreven calls (FP-7 / EU tender niveau), gematcht met bedrijfsleven en EU fondsen, waarbij er door internationale consortia kan worden getenderd en er extra toekenningspunten te verdienen zijn met samenwerking met innovatieve sme, ngo en cross-sectoroplossingen als deel van het voorstel. Op naar Topsectorenbeleid 2.0.
Een reactie posten