zaterdag 5 januari 2013

Duurzame voedingsketen

De duurzaamheid van voedingsketens is een onderwerp dat al een tijdje loopt - en langer dan je je soms realiseert.Tot de 2012 boeken die ik in de kerstvakantie uitlas, behoorde ook De Duurzame Voedingsketen van Chris Dutilh, uitgegeven bij de SDU. Dutilh bracht daarin 20 jaar ervaring bijeen en begint zijn boekje begin jaren zestig met de Outspan sinasappelen (voor de jonge lezers: dat ging over een anti-apartheidsactie, de People component was er vrijwel gelijk met de Planet-component, ook al zou die laatste daarna gaan domineren).
Ik ben geen objectief reviewer want ik kreeg het boek in de vakantieperiode toegestuurd omdat ik nog wat informatie had versterkt (zo besefte ik me pas bij lezing. En dus in de bijlage sta - met dank). En het LEI komt onder allerlei namen in de loop der tijd vaak langs in het boek.
Maar wat ik er in ieder geval erg nuttig aan vindt is dat het uit het oog van het bedrijfsleven goed documenteert waar men zoal mee bezig is geweest en heeft geleerd. En hoe het duurzaamheidsdenken geevalueerd is uit de bedrijfsmilieuzorg. De auteur is jarenlang bij Unilever werkzaam geweest en was van daaruit de drijvende kracht achter de stichting DuVo. Die bedrijfslevenkant van de zaak wordt te weinig beschreven en dus is het heel goed dan een insider dat eens te boek stelt. Overigens zijn sommige paragrafen geschreven door met name genoemde autoriteiten als Hans Blonk (LCA), Kees Lankester (MSC), Rudy Rabbinge, Jacqueline Cramer, Kees de Gooijer, Toine Timmermans en Bernard Wientjes. Leuke formule.
Ook veel leuke feitjes: de eerste glasbak werd geplaatst in 1978 in Den Bosch - een weetje voor Triviant. Aantrekkelijk vond ik ook het illustratiemateriaal: oude posters, foto's, krantenberichten. Op een enkele plek had een editor nog goed werk kunnen doen (er zitten wat dubbelingen in, in de voor outsiders maar moeilijk te volgen overgangen van de Landbouw Hogeschool naar Wageningen UR zijn we ook een keer TU Wageningen en figuur 1.5 geeft een beeld van de thema's in Allerhande (een AH blad dat al uit de jaren 50 stamt - wist ik ook niet) zonder legenda. Maar dat zijn kleine puntjes voor de volgende editie.
Al met al wat mij betreft een aanrader: ISBN 9789052619132, bij de SDU onder het imprint Academic Service.
Een reactie posten