zaterdag 19 januari 2013

een weekje AKIS

Het was wat rustig hier op de blog deze week- ik was druk met onze Agricultural Knowledge and Innovation Systems. Donderdag en vrijdag vergaderde de Europese groep ambtenaren uit het SCAR in Den Haag. Met een geslaagde excursie naar het bedrijf GreenQ in Bleiswijk waar getoond werd hoe een een kennisbedrijf zijn geld verdient met testruimtes voor (innovatie)projecten, opleidingsruimtes en opleidingsprogramma's en (remote) consultancy. En aan de hand van de Kas als energiebron kregen we een mooi beeld over het organiseren van innovatieprocessen.
In de workshop zelf passeerden veel innovatiethema's de revue. En eerder in de week hadden we een seminar binnen het Ministerie van EZ waarin ik wat stoute suggesties mocht doen voor de ontwikkeling van ons eigen AKIS.

EIP implementatie
Eentje daarvan betrof de implementatie van het European Partnership for  Agricultural Productivity and Sustainability. Met de oude systeeem-innovatieprogramma's, het werk van Innovatienetwerk en Transforum en kenniskringen visserij - to name a few- zijn we daar methodisch goed op voorbereid. Nu in het kader van de topsectoren nog een stap met de food-processing industry en koppeling met andere beleidsinstrumenten zo bepleitte ik.
Stel je een programma voor met bv. een grote zuivelonderneming of slachterij waarin we de 25% duurzaamste melk (vlees, aardappelen) apart houden en certificeren / b2b labellen. We starten operational groups van boeren, ngo, de zuivelonderneming, voorlichters, onderzoek, accountants (duurzaamheidsverslag!) met boeren die graag tot die 25% duurzaamste melk (vlees, aardappelen) willen behoren of al behoren. Betaalt uit het EIP (=2e pijler GLB). En tegelijk romen we via artikel 68 10% van de inkomenstoeslagen af  en kennen die als top-up toe aan de 25% duurzaamste melk, die daarmee richting de markt als het ware wordt gesubsidieerd. Alle controle ligt bij een privaat certificeringsschema, dus voor dat werk hoeft de overheid niet bang voor te zijn. Zouden we zo een beweging naar duurzamere landbouw versterken ????

Een reactie posten