zondag 30 december 2012

mind and soil

Dezer dagen lezen we wat rapporten en boeken weg die waren blijven liggen. Zoals het proefschrift dat Jesus Rosales Carreon me in de vakantietijd toestuurde. Deze Mexicaan promoveerde in juni in Groningen op het proefschrift "Mind and soil'. Hij stuurde het me toe omdat hij blijkbaar iets had gehad aan een winterschool die ik in 2010 een middag toesprak.
Mind and soil gaat over kennisaspecten van duurzame landbouw, in het bijzonder bij akkerbouwers die met een systeem van BLGG werken. Ik weet niet of dat een kleine bias richting bodem geeft, maar in ieder geval vinden deze boeren bodem erg belangrijk in het concept duurzaamheid.
Het proefschrift bevat een aantal handige hoofdstukken over landbouw, duurzaamheid en kennisverwerking (back to Herbert Simon en anderen) en leidt daaruit toetsbare hypotheses af. Zo blijken meer gediversificeerde bedrijven boeren te hebben met meer complexe 'cognitiekaarten'  (maps) over wat duurzaamheid is. Oudere boeren kijken meer naar de profit-kant en hoger opgeleide boeren refereren ook meer aan profit en aan de lange termijn.
Wat ons terugbrengt bij de theorie: zijn de concepten People Profit en Planet van Elkington (1994) wel nevengeschikt, of is er meer te zeggen voor Lowe's (2005) View from Space perspectief waarin economy een subsysteem van society (people) is, dat is ingebed in de environment (Planet)? Met verwijzing naar Williamson neig ik naar het laatste.
Een reactie posten