zaterdag 15 december 2012

De eitjes van Dar-es-Salaam

Wageningen World, het PR magazine van Wageingen UR, besteedt nog eens aandacht aan de intensiveringsdiscussie. Prof. Han Wiskerke komt daarin met een mooi voorbeeld hoe voedselproductie baat heeft van investeringen in algemene infrastructuur en dat je dus niet rucksichlos al je kaarten op de veredeling of zelfs agrarische wetenschappen moet zetten.
Ik citeer: "Uit onderzoek blijkt dat de kleinschalige kippenhouderij in het snel groeiende Dar-es-Salaam een groot deel van de stedelingen uitstekend van eieren kan voorzien. 'De boeren die allemaal een stuk of honderd scharrelkippen houden in de periferie van de stad, rijden drie keer per week per fiets naar het centrum. Ze slalommen langs de files en bevoorraden buurtwinkels waar arme mensen desnoods een los ei kunnen kopen in plaats van een standaarddoos van zes in de supermarkt. Dat systeem functioneert uitstekend; de boer verdient meer dan een leraar. En weet je wat die boeren vragen? Betere fietspaden. Er breken dan minder eieren doordat ze bij het vervoer niet meer door de hobbelige berm hoeven te fietsen'".

Rene Didde: Met negen miljard mensen aan tafel. Wageningen World nr. 4 2012
Een reactie posten