dinsdag 6 maart 2012

waardevol

Een van de punten die we gisteren in Brussel in ons AKIS rapport aankaartten is dat toegepast onderzoek te weinig op relevantie wordt beoordeeld. Vandaar aandacht voor een publicatie van de Landelijke Commissie Valorisatie van STW, Rathenau en Technopolis uit juli 2011die zich bogen over indicatoren voor valorisatie. Waardevol is de titel van de brochure, die in de hand ligt als een schrift.
Het geschrift komt niet met indicatoren maar met een soort balanced score card zonder indicatoren waarin instellingen hun ei kwijt kunnen over de mate waarin valorisatie een rol speelt bij Missie, Agendasetting, Uitvoering (van onderzoek), Verspreiding (aangeduid met het lelijke anglicisme disseminatie), Gebruik en Mensen.
Een reactie posten