woensdag 14 maart 2012

De eiwit puzzle

Bij het weglezen van de boekenstapel kwam ook het vorig jaar verschenen PBL boek "The protein puzzle" weer boven water. Dat had hier eerder gemeld moeten worden, maar voor het terugvinden in eigen blog toch nog maar even - beter laat dan nooit. En het is nog geenzins verouderd: een mooi overzicht van feiten en modelberekeningen voor de bekende problemen rond veehouderij, vis en milieu.
Daarmee een goede aanvulling op Livestock's long shadow van de FAO. Een paar nuances miste ik in de samenvatting (er is veel extenisief grasland waar je vooral vee moet houden en ga niet de veenweiden omploegen) en de voor de hand liggende handelingsperspectieven voor de overheid (liberalisatie vleesmarkt waardoor rundvlees goedkoper wordt en varkensproductie deels verplaatst wordt; btw harmonisatie, pigovian tax op negatieve externe effecten) zijn ook nog niet precies doorgerekend. Mondiale berekeningen zijn bijna per definitie globaal. Maar desalniettemin een mooi boek dat we nog een poosje in de kast laten staan ter raadpleging.

H. Westhoek et al. The Protein Puzzle, PBL 2011
Een reactie posten