dinsdag 13 maart 2012

toekomstvisies in systeeminnovaties

Toekomstvisies spelen ook een rol in het proefschrift van Anne-Charlotte Hoes. Ze promoveerde eind vorig jaar aan de VU op'"Inside the black box of innovation projects" - en deed me als nieuwe LEI collega haar werk onlangs kado. Het werk komt uit de Transforum-stal en geeft mooi weer hoe innovatieprojecten lokaal zijn. Het gaat om contextualiseren en re-contextualiseren van concepten in de fases van de ontwerptafel, proto-types en eerste verspreiding.
Toekomstvisies kunnen daarbij helpen, maar ook blokkeren als ze als te heilig worden opgevat. Verder blijkt dat ondernemers wel baat hebben bij onderzoekers maar dat je ze soms eerst beter beiden in eigen hok bij elkaar kunt brengen. En innvoatie-groepen hebben vooral ook baat bij monitors die reflectie bevorderen. Dat is weer net wat meer dan informatiebrokers, zo lijkt me.
Nuttig proefschrift dus voor het innovatiedenken in het GLB.
Een reactie posten