dinsdag 2 januari 2018

Lijstje: 8 scenarios

Tijd om de rapporten te lezen waar we in 2017 niet aan toekwamen. Zoals een scenario-studie uit Beieren over de toekomst van het voedselsysteem: De Zukunft der Ernahrungswirtschaft - Wie essen wir 2030?.  Toen wij een jaar of 10 geleden een scenariostudie deden hadden we twee assen: innovatie-conservering en veel staatsinvloed versus veel ruimte voor bedrijfsleven. We zagen Beieren als een voorbeeld van conservatief met veel ruimte voor bedrijfsleven. Wel grappig dus dat deze studie twee ongeveer gelijke assen gebruikt: innovatie-innovatieremming en regulering/deregulering. Daarbinnen ziet met 8 scenario's:

  1. Efficiency (korte termijn winstdenken dominieert)
  2. Disruptie, m.n. kunstmatige voedingsmiddelen, de Soylent. Als de kunst van het eten fors verandert.
  3. Digitalisering, als iedereen zijn eigen eten componeert.
  4. Export, door kleine en middelgrote ondernemingen als flexibiliteit en wendbaarheid belangrijker zijn dan grootte
  5. Mondiaal & Fair. Als de moraal en de individualisering samenkomen
  6. Regionale veelzijdigheid - als de consument voor regio gaat
  7. Verwerping - als de consument moralistisch wordt, en zelf gaat produceren of naar de eigen boer gaat
  8. Nationale voedselzekerheid - als beveling en waardeorientaties op de achtergrond raken en de wereld terugkeert naar de natiestaat.
Het rapport heeft de scenario's voorbeeldig weergegeven en gekeken naar wat de experts zien als huidig aanwezig (m.n. 1. Efficiency), wat ze als wenselijk zien (m.n. regionaal) en wat ze verwachten (Mondiaal&Fair en Digitalisering). De scores van de scenario's op die punten zijn ook netjes in het assenkruis weergegeven, zodat je zicht krijgt in de spreiding. Die is fors, waarmee het nut van deze studies weer is aangetoond. 
Een reactie posten