dinsdag 9 januari 2018

The Death of Expertise

verscheen afgelopen jaar bij Oxford University Press en is van de hand van Tom Nichols. Ik kocht het bij een bezoek aan New York en las het afgelopen week. The campaign against established knowledge and why it matters is de ondertitel. Het boek gaat over wat er fout gaat in het publieke debat en vooral tussen publieke intellectuelen (public intellectuals) en de burgers. En dan met name in de VS. Komt er op neer dat je er stemmen wint door je af te zetten tegen kennis, experts en elite.
Als oorzaken wordt er door Nichols gewezen naar het onderwijssysteem (pretstudies met de student als klant omdat hij/zij vanuit de studiefinanciering betaalt), de media (talk radio en later kabel tv met goedkope programma's door de klant in te laten bellen) en natuurlijk het internet met iedereen als auteur. Hier en daar mis ik nog wel wat (verdienmodellen van de media met verschuiven van reclame van dagbladen naar internet, de wet van Baumol die goede journalistiek duur maakt, politieke orientatie ambtenarij en kwaliteitsproblemen door bezuinigingen om maar eens wat zaken te noemen) en de echte oorzaak ligt vermoedelijk bij gebrek aan verbindingen en langdurige verwaarlozing van sommige klassen (inkomensverdeling, bureaucratisering waar werkenden en gebruikers tegen aan lopen). Nichols heeft het wel over altruisten en narcisten, zoals hieronder The Economist in zijn analyse over nationalisme, maar scherpt dat niet in die mate aan.  Bij vlagen is het boek ook elitair in zijn denken: het volk moet zijn rol van geinformeerd kiezer beter uitoefenen, de expert is weinig te verwijten als je zijn vak begrijpt. Desalniettemin een interessante analyse.

Geen opmerkingen: