vrijdag 19 januari 2018

complexe bedrijven in China

Dat de organisatie van boerenbedrijven soms lastiger is dan 1 bedrijf = 1 ondernemer = 1 huishouden = 1 gezin weten we nu wel. Ik zit er in de VS voor in een commissie om te zien hoe je daar in landbouwstatistiek nog chocola van maakt. Wat ik nog niet wist is dat dat verschijnsel ook China heeft bereikt.
Meneer Zhang Xinsheng uit Luodian heeft 4 (niet agrarische) bedrijven en een 100 ha groot groentenbedrijf. Niet helemaal wat de heren op de foto hiernaast (genomen in Berlijn) ooit voor ogen hadden maar sinds de jaren 80 van de vorige eeuw zijn de collectieven deels ontbonden, althans individuen mogen een deel van het collectief ten eige nutte aanwenden. En sinds 2008 mogen ze dat recht verpachten. En zo komt meneer Xinsheng aan zijn 100 ha. Toch is het economisch gezien nog niet ideaal: bij dieren (die als privé eigendom worden gezien) is schaalvergroting makkelijker dan bij plantaardige productie. En je kunt de pachtcontracten niet gebruiken als onderpand voor een lening voor werkkapitaal.
Aldus The Economist van 13.1.2018 "Dreaming big".
Een reactie posten