donderdag 16 februari 2017

minder immigranten leidt tot mechanisering

Gaan de lonen omhoog als je de immigranten naar huis stuurt? Dat is een actuele vraag die bijvoorbeeld de Amerikaanse groenten- en fruitsector bezig houdt nu president Trump plannen in die richting heeft. Welnu een paar Amerikaanse economen komen met een mooie analyse. Ze keken naar het Bracero programma waarin in de jaren 60 een half miljoen Mexicanen seizoenswerk konden doen in de States.
Die andere president met een kuif, John F. Kennedy (!) maakte daar een eind aan. Het leidde vooral tot mechanisatie. In staten met veel bracero-Mexicanen nam tijdelijk de werkgelegenheid voor Amerikanen wel iets toe, maar dat was tijdelijk en maar een klein effect. Maar dat gebeurde ook in staten waar het Bracero-programma niet was toegepast. De loonontwikkeling was positief in de jaren 60, maar ook daar was er geen verschil tussen beide typen staten.
Het leidde ook nog niet tot illegale immigratie of immigratie van elders, maar vooral tot mechanisering. Katoen, suikerbieten, tomaten werden voortaan met de machine geoogst. Waar dat niet lukte zoals bij asperges en sla, liep het areaal terug. Net zoals nu de abrikozen vervangen worden door amandelbomen.
In mijn afstudeerscriptie die ik ooit aan de EUR maakte kwam zo iets voor de aardappelen in ZW Nederland ook al naar voren: een samenloop van algemene loonkostenontwikkeling en doorbreken van nieuwe technologie (wat nog een interessante discussie opleverde met een andere landbouweconoom). En het voedselpakket wordt dus beïnvloed door de relatieve prijzen als gevolg van kostprijsontwikkelingen door mechaniseren.

The Economics of immigration: Man and Machine in The Economist, 4.2.2017
Een reactie posten