zondag 31 januari 2016

voorspellende economen

Economists don't forecast because they know - they forecast because they're asked. Een mooi aforisme van J.K. Galbraith (dat The Economist van 2 januari boven water haalde)

Geen opmerkingen: