woensdag 11 februari 2015

Onderweg

Nu ik me bezig houd met de leefomgeving van Zuid-Holland komt er ook heel andere literatuur over tafel. Zo kreeg ik een fraai boek met de titel Onderweg. Uitgegeven door BNA-Onderzoek, het beureau van de Bond van Nederlandse Architecten. Het gaat over Transit Oriented Development van de Zaan Corridor, de spoorlijn Amsterdam - Hugowaard.
Gedachte in TOD is dat je openbaar vervoer en ruimtelijke ontwikkeling integraal ontwerpt. En dus braken tal van ontwerp teams zich over de stations op deze route en de 1200 meter cirkel er omheen (de afstand die je in een kwartier kunt lopen). Stations die nog al wat van karakter verschillen.
Leuk is ook dat er zowel professionele teams van bureau's en universiteiten hebben meegedaan als ook studententeams. Inspirerend boek geworden.
Dat ik het hier meld, is omdat ik me afvraag waarom we in de landbouw dergelijke technieken niet meer gebruiken. Neem 15 voedselketens met enige problemen (varkensvleees, paprika's etc) of 15 regio's (de Liemers, Tholen, you name it) en zet er teams op die met een ontwerp voor 2030 komen. 
Je kunt er een dubbel-sided platform van maken: vraag managers en krtici van die ketens of bestuuders van die regio's hun case te etaleren en rondleidingen te verzorgen. Geef teams (en zeker studententeams) wat geld voor veldwerk en loof een paar grote prijzen uit die in een TV show met presentatie van de ontwerpen worden uitgereikt alsof het de Grammy's zijn. Wedden dat je innovatie krijgt ?
Een reactie posten