zondag 15 februari 2015

Alaaf: beleg in zonde

Zonde loont, want tabaks- en alcoholaandelen doen het sinds 1900 veel beter dan hun meer sobere rivalen, zo kopte de Financial Times woensdag 11 februari.
Wie in 1900 een dollar in tabaksaandelen in de VS had belegd, en het dividend ook netjes weer had belegd in de aandelen, zou nu over 6,28 miljoen dollar beschikken. Aldus een studie van Dimson, Marsh en Staunton van de London Business School voor Credit Suisse. Ook de Britse alcohol aandelen deden het niet slechts (van 1 pound sterling naar 243.000. In de VS was dat door de drooglegging wat minder.
De food sector deed het ook niet slecht (van $ 1 naar $ 384.027) maar textiel en scheepsbouw als ook staal deden het dramatisch slechter. Spoorwegbedrijven domineerden in 1900 de effectenbeurzen (in de VS 75% van de waarde!), en zijn zo ongeveer helemaal verdwenen.
Overigens vermoed ik dat dit er terug geredeneerd is vanuit de aandelen die nu nog bestaan, wat een forse survivor bias oplevert.
Interessant is nog dat prof. Dimson denkt dat de goede waardering voor tabak en alcohol niet alleen komt door de consumptiemaatschappij en de verslavende producten, Maar ook gebrek aan vraag: in de eerste helft van de periode waren deze aandelen niet populair bij beleggers met een bepaalde (geloofs)overtuiging en nu niet bij de ethische beleggers. Minder vraag dus ofwel de bedrijven moeten ook een hoger rendement bieden. Hint van de FT: koop food bedrijven want die worden nu steeds meer met zondigheid geassocieerd.
Een reactie posten