zondag 7 september 2014

Staatse kerktorens

De wijzerplaat van de kerkklok van Zevenhuizen wordt vervangen. Dat was blijkbaar al een tijdje nodig maar het was eigenlijk niet duidelijk wie er verantwoordelijk was voor het onderhoud, zo lees ik in Het Hart van Holland. Nu is men er uit: de kerktoren is van de gemeente.
Dat komt door Napoleon. Die nam de Franse scheiding tussen staat en kerk met een korreltje zout en verordeneerde in 1798 dat in de Bataafse republiek de burgerlijke overheid eigenaar werd van de kerktorens. Die hadden een militair doel: uitkijkpost (en soms doorseinen van berichten). En de kerkklokken waarschuwden voor alarm; soms was het ook een plek voor de dorpsomroeper. Overigens is er sinds die tijd heel wat gediscussieerd over de rechtswerking van die regeling in onze tijd.
Ik noteer dat omdat het dus ook minder vreemd is dat de overheid de kerktorens in Flevoland heeft betaald. Daar was indertijd een regeling voor die toen nog wel eens vreemd werd gevonden. Maar de staat wilde torens in het landschap, en besloot ze dan ook maar te betalen, ook als steuntje in de rug voor de jonge kerken die al hun kerkgebouw moesten neerzetten.
Een reactie posten